Logo Overskrift

Avskrifter av gamle dokument, protokoller etc.


På denne siden kan du lese avskrifter vi har gjort av gamle protokoller og andre dokumenter.
Klikk på den tittelen som du vil lese.
I bunn av hvert dokument er det en utskriftknapp dersom du vil ha det på papir.
Siden vil fortløpende bli utvidet etter hvert som det blir flere avskrifter tilgjengelig.
 

21.10.1929 Grundlægningsmøte for akvarieforening, avholdt i Kristiania Vegetarsalon

18.11.1929 Medlemsmøte for Oslo Akvarieklub avholdt 18/11-29 i Kristiania Vegetarsalon

13.12.1929 Medlemsmøte for "Oslo Akvarieklub" avholdt 13/12-29 i Kr. Vegetarsalon

13.01.1930 Medlemsmøte for "Oslo Akvarieklub" avholdt 13/1-30 i Kra. Vegetarsalon

17.02.1930 Medlemsmøte for Oslo Akvarieklub avholdt 17/2-30 i Kr.a. Vegetarsalon

17.03.1930 Medlemsmøte for ”Oslo Akvarieklub” avholdt mandag den 17. mars 1930

11.04.1930 Medlemsmøte for Oslo Akvarieklub avhold fredag den 11. april 1930.

09.05.1930 Medlemsmøte for Oslo Akvarieklub avholdt fredag den 9. mai 1930.

13.06.1930 Medlemsmøte for Oslo Akvarieklub avholdt fredag den 13. juni 1930.

11.07.1930 Oslo Akvarieklub avholt møte 11-7-30

08.08.1930 Oslo Akvarieklub avholt møte 8-8-30

12.09.1930 Medlemsmøte for ”Oslo Akvarieklub” avholdt 12. sept. I Kr.a. Vegetarsalon

10.10.1930 Medlemsmøte for ”Oslo Akvarieklub” avholdt 10. oktober 1930 i Vegetarsalonen.

14.11.1930 Medlemsmøte for ”Oslo Akvarieklub” avholdt fredag 14. novbr. 1930 i Vegetarsalonen.

12.12.1930 Medlemsmøte for ”Oslo Akvarieklub” avholdt fredag den 12. desember 1930.


historie

Akvarianer

Protokoll