Logo Overskrift

Hjemmekonkurransen – Aquascaping

Bedømmelsen består av 6 forskjellige deler og her ser du hvilke og hvor mye hver enkelt vektlegges:

  1. Valg av planter (15 %)

  2. Komposisjon (40 %)

  3. Bruk av materiale (10 %)

  4. Vedlikehold (15 %)

  5. Valg av dyr (fisk, reker og snegler) (10 %)

  6. Dyrenes utseende og helse (10 %)

Valg av planter (15 %)

Her legges vekt på at plantevalget er slik at det understøtter komposisjonen. De skal også være tilpasset akvariets størrelse og tekniske utrustning (CO2 og lys). Plantene bør også være valgt slik at komposisjonen bibeholdes etter lengre tid med «normalt» vedlikehold.

 

Komposisjon (40 %)

Skal være et undervannslandskap som er spennende og tiltalende å se på. Skal gi tredimensjonal virkning. Synlig teknisk utstyr som forstyrrer komposisjonen trekker ned.

 

Bruk av materiale (10 %)

Her er det ikke levende dekorelementer som f. eks. grus, stein og tre som skal brukes slik at det blir en naturlig del av komposisjonen. Det må heller ikke være feil i forhold til de levende vesener som er i akvariet.

 

Vedlikehold (15 %)

Akvariet må være godt vedlikeholdt både når det gjelder planter, glass, grus og vannkvalitet. Må ikke være nyoppsatt.

 

Valg av dyr (fisk, reker og snegler) (10 %)

De fisk, reker, snegler eller andre dyr som er valgt skal passe til akvariet. Det gjelder både komposisjon, størrelse, vanntype etc.

 

Dyrenes utseende og helse (10 %)


Sykdom:
Det skal undersøkes om fiskene har naturlige farger, om de svømmer normalt og at de ikke har prikker, utvekster og annet som kan tyde på sykdom.

Skader:
Det skal undersøkes om fiskene har bittskade i finner, sår, flekkede finner o.l.. Små sår i finner som følge av visse arters naturlige adferd skal aksepteres.

Fòrtilstand:
Det vurderes om alle individer er i god fòrtilstand uten individer med innsunket buk og/eller skarp rygg.

Misdannelser eller mangelfull utvikling:
Fiskenes utvikling vurderes bl.a. på forholdet mellom hode og kropp mot hva som er normalt. Det skal kontrolleres for evt. misdannelser og mangelfull utvikling som underutviklede gjellelokk, skjev bøyd rygg m.m.

 

Hjemmekonkurransen

Utskrift

Pdf