Logo Overskrift

Hjemme hos

 

For at vi skal kunne bli bedre kjent med klubbmedlemmene og hva de driver med har vi startet en “Hjemme hos”-spalte.
Her kommer artiklene en stund etter at de har vært på trykk i Akvarianeren.

hjem

Hjemme hos Willy Weber

Hjemme hos Erik Johansen

Hjemme hos Frank Tonning

Hjemme hos Øyvind Tryti

Hjemme hos Henrik Gundersen

Hjemme hos Jan Gustavsen

Hjemme hos Sissel Jerve

Hjemme hos Tommy Bäckström

Hjemme hos Ingjerd og Claus Jacobsen

Hjemme hos William Fosdahl

Hjemme hos Julie Marie Gulliksen Østgaard

Hjemme hos Ole Michael Mikkelsen

Hjemme hos Stein Dag Jensen

Hjemme hos Per Vidar Syversen

Hjemme hos Jan Gundersen

Hjemme hos Roald Knapper

Hjemme hos Øyvind Tryti: Omvendt osmose i et planteakvarium

Hjemme hos Camilla Ottesen

Hjemme hos Svein Grydeland

Hjemme hos Tom Selvåg

Hjemme hos Karen Mikkelsen

Hjemme hos Tina Arntsen

Hjemme hos Ole Paulsen