Logo Overskrift

Hjemme hos

 

Tekst og bilder: Willy Weber

Hjemme hosNavn: Ingjerd & Claus Jacobsen

Når og hvorfor startet dere som akvarister:
Claus startet med akvarier som gutt i Danmark ca. 12 år gammel med de “vanlige” artene som guppy, molly osv. Interessen gikk så til ciklider og da spesielt Amatitlania nigrofasciata “sebraciklide”. Så ble det litt til og fra med akvarier pga. skole osv. Og som 20 åring ble det helt stopp med hobbyen. Frem til 2009 da interessen igjen ble tent, et 130 liters akvarium ble kjøpt og sebraciklider svømte igjen fornøyde rundt. Reker var også spennende, og ved en rekehandel hos en dame i Slemmestad oppdaget de Betta channoides, Ett par ble med hjem til Eidsvoll og ved søk etter informasjon om hold og stell av betta arter fant de Labyrintfisk.no og labyrint-/betta-interessen var ett faktum, sebraciklidene måtte vike plassen for stadig flere labyrintarter og akvarier.

Hvor lenge har dere vært medlemmer i OAK:
Vi ble medlemmer i desember 2010 m/familiemedlemskap.

Hvordan kom dere i kontakt med OAK?
Bjørn Thorsbakken som vi hadde blitt kjent med anbefalte klubben, så vi dro på desembermøtet og møtte masse hyggelige akvarister. Og jammen var det ikke rekeaften også!

Er dere medlemmer av noen andre klubber/foreninger?
AAGB (Anabantoid Association of Great Britain) “4 medlemsblader i året som i seg selv alene er verdt medlemskapet om man er interessert i labyrintfisk” (Jour. anm.)

Hjemme hosHva er hovedinteressen deres i dag? / Deres interessefelt innenfor hobbyen?
Labyrintfisk.

Hvor mange akvarier har dere? /størrelse?
26 akvarier har det blitt så langt, men 10 av disse vil ikke være i drift før vi er ferdige med ett eget akvarierom i kjelleren. Størrelsen på karene er fra 325 til 12 liter. Med hovedvekt på mindre kar rundt 25 liter.

Hva er den vanskeligste eller mest uvanlige arten dere har avlet eller holdt?
Betta macrostoma.

Hjemme hosHva er favoritt fisk? / Favoritter art/slekt/type?
Claus: Betta pi. Ingjerd: Betta channoides.

Hva er favoritt plante? / Favoritter art/slekt/type?
Taxiphyllum barbieri (Javamose)

Noen planer om nye kar/arter?
Flere Badis-arter i første omgang.

Drømmekar, drømmeoppsett?
Ett stort biotopkar på 3000 liter med hovedvekt på Betta pi samt andre arter og planter disse lever sammen med, måtte jo bare ha blitt flott ut!

Hvordan og hvor ofte tar dere vannbytte?
Blir mest etterfylling av vann som har fordampet.

Bruker dere vannpreparater?
Nei, vi bruker bare eikeblader og røtter for til å senke pH i karene.

Planter: bruker dere noen form for gjødning? Hva med CO2? Lys?
Nei.

Hjemme hosHvilke typer fôr gir dere fisken?
Mest frossenfôr som sorte/røde mygglarver, mysis osv. Micromark til yngel, vi startet nettopp med å klekke levende artemia også.

Har dere reist på dedikerte akvarieturer eller besøkt noe akvarierelatert på reiser?
Det blir turer innom offentlige akvarier på feriereiser.

Hva er den Beste/morsomste opplevelsen dere har hatt som akvarist?
Det må være da våre Betta pi fikk yngel første gang, da hadde vi hatt de i ca. et år.

Hva er den verste opplevelsen?
Da vi fant vår første Betta pi stammor flytende død, var veldig trist.

Oversikt