LogoProtokoll


21.10.1929 (publisert Akvarianeren 1:2010)
 

Grundlægningsmøte for akvarieforening, avholdt i Kristiania Vegetarsalon


Blandt akvarieintereserte blev det i våres ytret ønske om at danne en akvarieforening. Man fik istand et møte i juni mnd. i Keysersgt. 1 hvor man besluttet at utsætte dannelsen av en akvarieforening til over sommerferiene, samtidig som man blev enige om først at indrykke avertissementer efter akvarieintereserte. Ved hjælp av disse annoncer og fælles arbeide ellers syntes man at man hadde nok akvarieintereserte for at danne en forening. Det blev besluttet at holde møte i Kristiania Vegetarsalon hvor herr E. Gudbrandsen blev valgt til at lede møtet. Man drøftet her først kontingenten, som blev sat til Kr. 10,- pr. aar og da det var mange startsutgifter at bestride, blev man enige om at avkræve en kontingent av Kr. 5,- pr. medl. ut aaret 1929. Foreningsaaret blev at regne fra 1ste. januar til 31. december. Derpaa valgte man bestyrelse, hvorhen E. Gudbrandsen blev valgt til formand og herr H. Grøndtvedt til kasserer og sekretær. Man enedes om foreløpig ikke at vælge yderligere medlemmer ind i styret. Tilstede ved møtet var 14 personer og samtlige tegnet sig som medlemmer i akvarieforeningen. Navnene paa disse var: (se bak i boken). Endvidere blev det besluttet at avholde møter en gang om mnd. Det blev foreslaat at foreningens navn skulde være ”Norsk Akvarieforening”. Endelig avgjørelse herom blev henlagt til et senere møte. Senere paa aftenen blev det forevist farvelagte kort over tropiske fisk, som vagte almindelig interesse, og man underholdt sig livlig med hverandre om sine forskj. oplevelser m.v. inden akvariesporten.

Ved møtets slut var det mange som ønsket formanden lykke til med foreningens trivsel, men jeg vil her som sekretær for foreningen faa meddele at en forenings trivsel ikke bare beror paa godt arbeide fra ledelsen’s side, men beror ogsaa paa god bistand av medlemmene. Medlemmene opfylder dette ved at besøke foreningens møter flittig og gjøre sit til at møtene blir saa underholdende som mulig. Endvidere er det en vigtig opgave for et hvert medlem at skaffe nye virkelig intreserte medlemmer ind i foreningen.

Næste møte besluttedes avholdt mandag den 18. novbr. kl. 7 i samme lokale. Det vellykkede møte blev hævet kl. 10.