LogoProtokoll


17.2.1930 (publisert: Akvarianeren 6:2010)
 

Medlemsmøte for Oslo Akvarieklub avholdt 17/2-30 i Kr.a. Vegetarsalon


Formanden aapnet møtet med følgende dagsorden, som blev vedtatt:

  1. Protokol

  2. Eventuelt

  3. Indmeldelse av nye medlemmer

  4. Demostration

Protokollen blev oplæst av sekretæren, og blev denne godtatt.

Under ”Eventuelt” optok formanden spørsmålet om foreningens kjøp av herr ing. Andrésen’s akvarium. Foreningens styre har længe haft planer om å utstille et eller flere akvarier i byen for å vække interessen for akvariesporten blant publikum, og hadde styret da tænkt sig bl.a. å benytte ing. Andrésen’s akvarium. Formandens forslag kom noget overraskende på herr Andrésen men enda mer overraskende blev det for medl. da ing. Andrésen erklærte at han vilde skjenke akvariet til klubben. Det blir da klubbens sak å gjøre mest mulig ut av den vakre gave.

Til dette møte hadde ingen nye medl. meldt sig til optagelse i klubben.

Herr direktør Bretteville hadde elskværdigst latt mangfoldiggjøre lover og medlemsfortegnelse gratis for klubben og kom disse til utdeling blant medlemmene.

Tilslut demonstrerte herr Borgersen forskj. Akvarierekvisita som vakte almindelig interesse. Borgersen skjenket et parr av sakene til utlodning, som indbrakte Kr. 10,- i kassen, og de heldige vindere var d’herrer Nygaard og Thoresen, som henholdsvis fik en fangklokke og 1 elektrisk varmekolbe.

Næste møte besluttedes avholdt mandag den 17. mars samme sted og tid.