LogoProtokoll


17.2.1930 (publisert: Akvarianeren 6:2010)
 

Medlemsmøte for ”Oslo Akvarieklub” avholdt mandag den 17. mars 1930


Formanden aapnet møtet med følgende dagsorden, som blev vedtatt:

  1. Protokol

  2. Forskj. and. Ing. Andrésens akvarium.

  3. Eventuelt

  4. Indmeldelse av nye medl.

  5. Foredrag

Sekretæren oplæste derpå protokollen som blev godkjendt.

Med hensyn til utlodningen av ing. Andrésens akvarium blev man enig om å søke politiets tilladelse til å trykke 2000 lodder á Kr. 0,25, fordelt på 20 bøker. Grøntvedt fremsatte forslag om muligens også et av medl. kunne utstille et varmtvands akvarium. De utgifter som da vedk. medl. har med transporten av akvariet til utstillingsstedet, blir selvfølgelig å belaste klubben. Det akvarium som eventuelt kommer til å utstilles i klubbens navn må godkjendes av klubben som utstillingsakvarium. Ennvidere foreslo Grøntvedt at der burde vælges en utstillingskomité, hvilket dog blev utsatt til næste møte.

Under ”eventuelt” kom man inn på fangst av dafnier, og herr Wannem lovet å medta dafnier til næste møte.

Ingen medl. hadde mældt sig til optagelse i foreningen ved dette møte.

Herr urmaker Johansen holdt derpå et meget intresant foredrag om akvarier, akvariefisk og planter. Herr Johansen gav en levende skildring om hvordan han selv fikk interessen for akvarier, og hvordan han senere søkte å utbrede akvariesporten, ved å sætte sig i spidsen for å ta hjem fisk fra utlandet.

Av hensyn til påsken besluttedes næste møte avholdt fredag den 11. april, samme tid og sted.