LogoProtokoll


11.7.1930 (publisert: Akvarianeren 3:2012)
 

Oslo Akvarieklub avholt møte 11-7-30


Formanden åpnet møtet og ønsket velkommen. På grund av ferien var der kun 5 medl. tilstede.

Dagsorden var

  1. Protokol

  2. Meddelelse fra utstillingskomiteen

  3. Eventuelt utdeling av broschyrer.

Protokollen blev oplæst av Thoresen og blev godkjent. Formanden læste op det nye andragende til politikammeret hvilket gikk ut på at vi ikke behøvde nogen tillagelse til dette lotteri. Det blev oplyst av lotterikomiteen at lotteriet skulde utsættes til høsten paa grund av ferien. Der blev forskellig fiskeprat, men mest om algier, og forskellige eksperimenter der var utført av Nygaard var meget interesant. Efter en hyggelig prat om forskellige andre akvariespørgsmål blev møtet hævet kl. 9.

Næste møte avholdes Fredag 8 august.

P.t. sekretær Thoresen