LogoProtokoll


12.12.1930 (publisert: Akvarianeren 7:2012)
 

Medlemsmøte for ”Oslo Akvarieklub” avholdt fredag den 12. desember 1930


Møtet aapnedes av formanden med følgende dagsorden:

  1. Protokoll

  2. Sygdomme hos fiskene

  3. Salmlerfiskene

  4. Labyrintfisker

  5. Noge om gamle og nye labyrintfisker.

  6. Fremvisnin av Ing. Ottos automatiske akvarieheter

  7. Eventuelt

  8. Auksjon

Sekretæren opleste protokollen og ble den godkjendt.

Derpå leste Grøntvedt de under punkter 2-5 nevnte artikler, som av ham var oversatt fra tysk.

Punkt 6 var fremvisning av herr Tøgersens automatiske akvarieheter, bestilt hos ing. Otto i Hildesheim. Man fikk her se hvorledes det praktiske ved denne heter var forenet med et tiltalende utseende.

Under ”eventuelt” fremsatt herr Thoresen forslag om at foreningen skulde ta hjem fra Tyskland for 25-30 Mark i planter til februarmøtet og her selle disse til medl. ved auksjon. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Dir. Bretteville lovet å holde foredrag på en av de første møter. Grøntvedt meddelte at han av V.D.A. hadde fått opgitt gode leveringsdygtige myggelarve- og enchytræfirmaer. En del av medl. bestilte enchytræer gjennom Grøntvedt for å sætte i gang kulturer.

Den avholdte auksjon innbrakte kr. 0,50 i foreningens kasse.

Som nye medl. tegnet sig d’herrer Peder Jørgensen og Sverre Berg. Næste møte, klubbens første generalforsamling, besluttedes avholdt fredag den 9. januar kl ½ 8 i Vegetarsalonen.

Møtet hevedes kl. ½ 10.